Gebruikerstip 9 (Oktober 2001)


Distributed Computing en Peer-to-Peer Netwerken

Voordat ik begin aan het onderwerp eerst even een opmerking. Naar aanleiding van de tip van september kreeg ik vragen of wij anti-Microsoft zijn. Nee! Dat zijn we niet, integendeel zou ik zeggen. Microsoft maakt over het algemeen goede producten die door veel mensen gebruikt kunnen worden. Zij hebben een aantal vernieuwingen doorgevoerd in de informatica industrie die er anders nooit van zouden zijn gekomen, of wel waren gekomen, maar op veel langere termijn. Het punt op dit moment is echter dat Microsoft met de XP-lijn geen structurele vernieuwingen en verbeteringen levert ten opzichte van oudere producten. Bovendien zijn wij, en velen met ons nu niet direct gecharmeerd van Microsoft's licentiepolitiek nieuwe stijl. Het is echter niet alleen aan ons, in de zin van leveranciers en informatici, om hier wat aan te doen, maar vooral aan u, de gebruiker! U bent de enige die Microsoft kan laten zien dat u deze politiek niet pikt. Of misschien wel, maar dat zal uw keuze moeten zijn. Dan nu het echte onderwerp, Distributed Computing en Peer-to-peer netwerken. Deze twee onderwerpen hebben meer met elkaar te maken dan misschien op het eerste gezicht lijkt, maar dat zal blijken in dit verhaal. Distributed computing, letterlijk vertaald: gedistribueert rekenen is ook letterlijk dat. Dit houdt dus in dat er meerdere computers zijn die samen een enkel probleem / berekening oplossen. Hiervoor wordt een probleem / vraagstuk in meerdere, berekenbare brokken gehakt en verdeeld over meerdere computers. Het voordeel hiervan is dat er om grote vraagstukken op te lossen geen gigantisch grote en gigantisch dure supercomputer nodig is, maar dat een groot aantal standaard pc's dezelfde taak ook kan doen. Distributed computing wordt op verschillende manieren toegepast, er zijn grote geclusterde (samengevoegde) systemen speciaal opgebouwd voor dit doel, maar er zijn ook bedrijven die hun eigen kantoornetwerk in de nachtelijke uren gebruiken als cluster. Ook kunt u hier zelf mee aan het werk als u dat wilt. U kunt hiervoor thuis een eigen cluster bouwen van uw oude pc's, maar er is ook een andere oplossing om deel te nemen aan een dergelijk project: Er zijn op internet verschillende projecten te vinden die volgens dit principe werken. Ze bestaan uit een site waar u een programmaatje kunt downloaden, dat doet de berekeningen op uw pc, en u krijgt vanaf die site regelmatig een nieuw pakket aangeboden om aan te rekenen. Het grootste en meest bekende voorbeeld hiervan is Seti@home. Seti@home is een project waarbij mensen gevraagd wordt om radiosignalen uit de ruimte te analyseren op zoek naar tekenen van buitenaards leven. De naam van het projct betekent dat ook letterlijk: Search for Extra Terrestial Intelligence at home. Deze analyse kost natuurlijk rekencpaciteit, ook van uw pc. En de capaciteit die zo'n programma nodig heeft kunt u niet gebruiken voor andere dingen, zoals bijvoorbeeld het opstarten van het Office pakket. Om dit niet al te problematisch te maken, is er voor gezorgd dat dit soort programma's altijd op de achtergrond werkt op de laagst mogelijke prioriteit, hierdoor heeft u vrijwel niet door dat het programma draait, aangezien het alleen van uw processor gebruik maat als geen enkel ander programma dat doet. Ook wij doen mee aan seti@home, onze groep heet seti@heins. De website van dit project is de volgende: http://setiathome.ssl.berkeley.edu Hier kunt u meer informatie vinden over het hoe, wat en waarom van dit project. Er zijn nog veel meer van dit soort projecten, bijvoorbeeld een project om priemgetallen te vinden: www.mersenne.org/prime.htm Of een project om cryptografie te testen (beveiliging via codering): www.distributed.net Of een project over de evolutie van mechanische levensvormen: http://golem03.cs-i.brandeis.edu/download.html Zo zijn er nog veel meer te vinden op internet, dus mocht u uw pc willen aanwenden for the good of mankind dan is dit een hele leuke manier. Immers voor dit soort projecten geldt: hoe meer deelnemers, hoe succesvoller het project. En daarmee ga ik bijna naadloos over op het volgende onderwerp: Peer-to-peer computing. Peer-to-peer computing betekent gebruiker aan gebruiker, met andere woorden: gebruikers maken samen het netwerk en zijn elkaars aanbieders en klant. De kracht van dit type netwerk is dat het bijna niet te stoppen of stil te leggen is, aangezien er heel veel mensen zijn die er gebruik van maken en de uitval van een of twee computers vrijwel geen effect heeft op het netwerk. Helaas is dit ook de zwakte: Doordat iedereen klant is MOET iedereen ook aanbieder zijn, gebeurt dit niet, dan houdt het netwerk op te bestaan zodra er geen aanbieders meer zijn. En op dit moment is dat een serieus probleem in veel peer-to-peer netwerken, mensen willen wel graag dingen hebben, maar delen erg slecht. Het probleem hiervan is dat er in de praktijk slechts een beperkt aantal aanbieders is en een veel groter aantal "shoppers". Dus op het moment dat de aanbieders aangepakt kunnen worden, ligt het netwerk plat! Hierover is meer informatie te vinden op: www.bearshare.com.home