Gebruikerstip 5 (juni 2001)


Netwerken deel 3 (slot).

Netwerken met meerdere besturingssystemen.

Het probleem met netwerken met meerdere besturingssystemen wordt niet zozeer gevormd door het feit dat er verschillen zijn in besturingssystemen, maar door het feit dat ze niet allen dezelfde netwerkprotocollen ondersteunen. Een netwerkprotocol is in feite een geheel andere taallaag dan een besturingssysteem. Een besturingssysteem codeert en interpreteert gegevens op een bepaalde manier en wordt, om compatabiliteitsredenen uitgevoerd met verschillende andere talen/ coderingen, dit worden ook wel codecs genoemd, zoals bijvoorbeeld de mpeg3 standaard (.mp3 muziekbestanden) die wel degelijk op meerdere platformen gebruikt wordt. Dit gaat ook op voor protocollen en zoals al gezegd in netwerken met een besturingssysteem (vorige maand) is tcp/ip het meest gebruikte netwerkprotocol.

Het ligt dan ook voor de hand om bij de implementatie van een netwerk met meerdere besturingssystemen te kiezen voor dat protocol dat door de meeste computers in dat netwerk ondersteund wordt. Hierdoor is het gebruik van meerdere besturingssystemen binnen 1 netwerk in principe en peulenschil: zet alle gebruikte computers op tcp/ip, kies een interne netwerk range (10.x.x.x of 192.168.x.x) en geef iedere computer een eigen adres. Doe dit liefst NIET dynamisch, maar wijs dit handmatig toe, hierdoor is het beheer van het netwerk eenvoudiger en kunnen verbindingen sneller en met minder overhead tot stand gebracht worden, bovendien nemen de onderhandelingen tussen de computers minder tijd en zijn ze minder volumineus. Het kan natuurlijk ook zo zijn dat er 2 al bestaande netwerken aan elkaar gekoppeld moeten worden, die beiden een ander protocol gebruiken. De oplossing die hiervoor uiteindelijk het minste problemen zal geven, is het netwerk op dat moment totaal omgooien naar 1 protocol. Maar als dit niet kan, zal er een koppeling gemaakt moeten worden. Dit is mogelijk door computers een ander protocol te leren.

Een pc met MS Windows erop is bijvoorbeeld wel degelijk in staat om Appletalk te leren, maar hij zal altijd instabieler zijn dan een Apple en het Appletalk protocol voor de pc is en relatief duur pakket. Een andere, goedkopere oplossing is Linux. Linux beheerst alle bestaande protocollen. Hierdoor kan Linux in vrijwel iedere netwerk worden ingezet en als server voor een netwerk dienen het nadeel van Linux is echter wel dat het lastiger is te configureren en daarom veel meer kennis vereist van de systeembeheerder, het is echter wel zeer stabiel en uitermate geschikt voor servertaken. De ideale oplossing voor een gemengd netwerk bestaat niet, het zou pas ideaal zijn als het netwerk niet gemengd was, maar als er dan toch niet omheen te werken valt, maak dan een afweging tussen het totaal omgooien van het netwerk naar een ander protocol of het werken met 2 min of meer gekoppelde netwerken. Waarbij u bij de laatste dus heel goed zult moeten afwegen of u gaat voor een relatief simpel te configureren pakket dat vrij duur is en last heeft van stabiliteitsproblemen, of dat u kiest voor en optie waarbij u de software gratis kunt krijgen, maar er veel kennis zal moeten worden vergaard door de systeembeheerder om het systeem optimaal werkend te krijgen en uiteindelijk kost dit natuurlijk ook geld, aangezien dit leertraject toch ergens vandaan moet komen. Wilt u meer weten over gemengde netwerken, migratie van netwerken of de voordelen van een netwerk in uw situatie? Bel, e-mail of schijf ons dan!

info@passys.nlhome