Gebruikerstip 38 (november 2004)


PC onderhoud deel 1

In tegenstelling tot wat veel mensen denken, hebben ook pc's wel degelijk onderhoud nodig. U kunt dit onderhoud waarschijnlijk het beste vergelijken met periodiek onderhoud zoals u dat aan uw auto laat uitvoeren. Ook bij een pc gaat het bij dit onderhoud dus niet zozeer om "noodgedwongen" reparaties om uw pc draaiende te houden, maar om preventief onderhoud om te voorkomen dat uw pc er opeens mee stopt of plotseling vreemd gedrag gaat vertonen.

PC onderhoud valt op te delen in twee aparte secties: hardware onderhoud en software onderhoud en controle. Aangezien de twee onderdelen wat betreft werkwijze, materiaal en kennis nogal verschillen, is het onderhoud verdeeld in twee tips, een tip hardware onderhoud, die u nu aan het lezen bent, en een tip software onderhoud, die komende maand uitkomt.

Zoals gezegd, deze maand hardware onderhoud. Het is verstandig om hardware onderhoud ongeveer eens per jaar uit te voeren. De exacte frequentie is afhankelijk van de ruimte waarin de pc staat, de hoeveelheid stof die daarin gegenereerd wordt, en het aantal uren per dag dat de machine aan staat. In principe moeten machines die in ruimtes met veel stof staan, vaker schoongemaakt worden. Let u bij het schoonmaken vooral op de fannetjes in de machine. Deze fannetjes zitten er niet voor niets!!! Als deze fannetjes door stof vastlopen en niet meer draaien, kan dat heel vervelende gevolgen hebben, lopend van plotseling automatsich uitvallen en/of herstarten tot en met complete vernietiging van uw systeem.

te gebruiken gereedschap

Om uw hardware onderhoud veilig en correct uit te kunnen voeren, dient u in ieder geval voor het volgende te zorgen: Ontkoppel alle kabels van uw pc kast, vergeet vooral ook de voedingskabel niet! Zorg ervoor dat u het juiste gereedschap gebruikt. Een zachte kwast, een oude tandenborstel en een stofzuiger (liefst met een stand waarin hij "zacht" kan zuigen).

figuur 1 (Gereedschap)

Schroef allereerst de behuizing los. U heeft nu toegang tot het binnenste van uw pc. Waarschijnlijk ziet u nu al her en der stof liggen. Verwijder dit stof zo goed als mogelijk, maar ga hierbij niet te ver, een dunne laag stof tussen soldeerpunten is vaak lastig te verwijderen. Vookom in dergelijke gevallen beschadiging, en veeg er alleen lichtjes met de kwast over en haal de stof die loskomt weg met de stofzuiger. Gebruik nooit kracht om stof van printplaten weg te krijgen!

Kijk vervolgens naar de fannetjes. De punten waar deze meestal zijn: op de videokaart, op de northbridge, en op de processor. Gebruik om deze fannetjes schoon te maken de kwast, of als deze niet goed werkt, de oude tandenborstel. Fannetjes dienen goed schoongemaakt te worden, een fan die niet draait, leidt tot oververhitting van uw systeem, en kan vervelende gevolgen totaan het "opblazen" van uw systeem hebben! Verwijder de losse stof met de stofzuiger. Wanneer u de stofzuiger bij de fan houdt, hou dan de fan zelf met de hand stil!!! De lucht van de stofzuiger zet de fan in beweging, en de snelheid waarmee dit gebeurt kan tot beschadiging van de fan leiden wanneer u hem laat draaien. Om de fannetjes schoon te maken, mag u ze met iets meer kracht benaderen, maar blijf altijd voorzichtig!

Tenslotte de voedingsfan: In de voeding van uw pc zit ook nog een fan. Deze is slecht bereikbaar. U kunt, om er goed bij te kunnen de voeding openschroeven. Dit is echter niet aan te raden!!!! Door deze actie breekt u de garantie op de voeding, en stelt u uzelf bloot aan de mogelijke gevaren van hoogspanning. Probeer met in de ene hand de stofzuiger en in de andere de kwast, de fan, door de kooi enigzins schoon te maken. Doe niet meer dan dat! Als u niet zeker bent van uw zaak, blijf dan geheel van de voedingsfan af.

Voor degenen die meer willen en durven nog het volgende (degenen die dit niet kunnen of willen, kunnen naar hun pc leverancier/reparateur gaan, en dit laten doen):
Wanneer u nu, met open kast, de voeding opnieuw aansluit en de pc start, een fannetje nog te veel hoort (doordat de fan vastloopt, scheef zit, of enigzins versleten is), kunt u ook dat repareren.

gereedschap bij fan

Haal allereerst de voeding weer van de pc. Haal het fannetje dat de boosdoener is van z'n koelelement (meestal gaat dit met schroeven, maar kijkt u goed naar de aansluiting voordat u hem losmaakt, zodat u niets kapot maakt!). Onderop het fannetje zit meestal een plakker. Haal deze plakker los, dan ziet u een asje. Neem wat naaimachine-olie of siliconenolie, en leg een druppeltje op het asje. Draai het asje nu met de hand, zodat de olie goed verspreid wordt. Haal de overtollige olie weg, en plak de plakker terug. Plaats het fannetje terug, en start de pc nogmaals. Als het goed is is de fan nu stil. In ernstige gevallen werkt dit echter niet. In dat geval, of wanneer het om een fan op een critisch punt gaat, kunt u waarschijnlijk het beste de fan vervangen. Een goede pc leverancier/reparateur heeft voor de meest voorkomende maten vervangende fannetjes liggen.

figuur 2 (Gereedschap)
fan 2 fan 3
figuur 3 (Fan op blok) figuur 4 (Fan los)
fan 4 fan 5
figuur 5 (Fan op de kop) figuur 6 (Fan met sticker los)
fan 6
figuur 6 (Fan met zichtbare as)

Voor al deze onderhoudswerkzaamheden geldt: wanneer u het niet zelf kunt of wilt doen, laat het dan doen door iemand die wat wat hij/zij doet. Deze persoon zal u ook kunnen adviseren over de periode-lengte voor een volgende schoonmaakbeurt.

En tenslotte: Passys is niet aansprakelijk voor enige schade die ontstaat als gevolg van het volgen van deze tips. U voert alles geheel op eigen verantwoording uit. Wilt u dit niet, ga dan naar een professional en laat hem/haar dit onderhoud uitvoeren.

Voor vragen en opmerkingen zijn wij altijd bereikbaar op ons e-mail adres.home