Gebruikerstip 23 (December 2002 / Januari 2003)


Sneltoetsen

Veel mensen maken nauwelijks gebruik van het toetsenbord wanneer ze achter hun pc zitten. De meeste taken worden afgehandeld met de muis en dat is ook vrij logisch aangezien de huidige besturingssystemen vrijwel geheel grafisch zijn en met de muis volledig te besturen zijn.

Toch kan het nog steeds handig zijn om meer met het toetsenbord te doen, zelfs op onwaarschijnlijke plaatsen, zoals bijvoorbeeld op internet. Wanneer u koopt op internet moet u uw gegevens meestal intypen in vakken. Om van vak naar vak te komen kunt u, in plaats van met de muis het volgende vak aan te klikken ook de <tab> toets gebruiken. Bij selectie vakken geldt de spatiebalk als selectie/deselectie toets en bij vakken waarbij u bijvoorbeeld uw land selecteert, kunt u met de toets van de eerste letter komen bij de eerste letter van uw land (dus u toetst een <n> voor Namibië, Nederland,...) en vervolgens met de pijltjes toetsen de exacte keuze aangeven. Op deze manier kunt u uw handen op het toetsenbord houden.

Er zijn echter nog veel slimmere en vaker toepasbare sneltoetsen. Om bijzondere lettertekens te produceren (zoals de 'è' of 'ß') kunt u natuurlijk altijd de ascii-code van het betreffende teken onthouden (voor degenen die deze procedure niet kennen: houdt de <alt> toets ingedrukt en type een 3-cijferige code die staat voor het teken dat u hebben wilt, in). Maar het nadeel hiervan is dat wanneer u met een machine werkt die een andere ascii tabel gebruikt (er bestaan er meer dan 20), de codes die u kent dus niet meer kloppen. U kunt beter het volgende doen: Stel uw toetsenbord in op US-international (/VS-internationaal) en de taal op Dutch (/Nederlands). Nu heeft u door de ':' en vervolgens de 'e' in te drukken: 'ë'. Dit geldt natuurlijk ook voor 'ù', 'î' enzovoorts...

Een opmerking hierbij: Voor Windows gelden hier andere regels dan voor bijvoorbeeld Linux. Bij de laatste hebben de linker en de rechter <ctrl> en <alt> verschillende functies. Met de rechter <alt>, ook wel bekend als <gre-alt> kunt u hier nog veel meer bijzondere tekens vormen, zoals de 'ß', de 'μ' enzovoorts. Bij Windows is er (meestal) geen verschil tussen de linker en rechter <ctrl> en <alt>.

In programma's zijn er ook veel sneltoetsen te vinden. De bekendsten zijn de volgenden:

kopieren (copy) <ctrl>+<c>
knippen (cut) <ctrl>+<x>
plakken (paste) <ctrl>+<v>
alles selecteren (select all) <ctrl>+<a>
ongedaan maken (undo) <ctrl>+<z>
zoeken (find) <ctrl>+<f>
vervangen (replace) <ctrl>+<r>
bewaren (save) <ctrl>+<s>
openen (open) <ctrl>+<o>
nieuw (new) <ctrl>+<n>
afsluiten (quit) <ctrl>+<q>
sluiten (close) <ctrl>+<w>
afdrukken (print) <ctrl>+<p>Al deze functietoetsen werken in de meeste programma's, zowel onder Windows als onder KDE in Linux. Ze werken niet altijd... maar vaker wel dan niet.
Verder zijn er nog sneltoetsen specifiek voor tekstverwerkers:

spring van woord naar woord <ctrl>+<pijl naar links/rechts>
Selecteer... <shift>+<pijl naar links/rechts/boven/onder>
selecteer per woord <shift>+<ctrl>+<pijl naar links/rechts>
selecteer per pagina <shift>+<page up / page down>U kunt waarschijnlijk nog veel meer sneltoetsen vinden, door bijvoorbeeld in de menu's van programma's te kijken naar de sneltoets-combinatie die er achter een commando staat. De menu's zelf zijn trouwens te openen door te drukken op de <alt> toets en vervolgens op de onderstreepte letter van het menu dat u wilt openen, dus <alt>+<b> voor bestandsmenu (<alt>+<f> in een Engelse taalversie van een programma).

In Windows kunt u ook sneltoetsen toewijzen aan programma's die u snel wilt kunnen starten. Hiervoor moet u met de rechtermuisknop klikken op een koppeling, 'properties' ('eigenschappen') kiezen, het tweede tabblad 'snelkoppeling' ('shortcut'), klik het veld 'snelkoppelingstoets' ('shortcut key') aan (of kies <alt>+<k>). Druk nu op de toetsen die u wilt gebruiken voor de snelkoppeling, bijvoorbeeld: <ctrl>+<F5>. Deze toetsencombinatie verschijnt nu in het vak. kies 'OK'. De sneltoets is nu gemaakt. Let wel: deze methode is alleen toe te passen op snelkoppelingen (te herkennen aan een kleine pijl in de rechter onderhoek) en programma's uit het start-menu.

Mocht u zelf nog een geweldige sneltoets-combinatie weten die u wilt delen of waarvan u denkt dat iedereen die moet kennen, stuur ons dan een email, dan zorgen wij dat uw sneltoets wordt toegevoegd.home