Gebruikerstip 12 (Januari 2002)


Consumentenrechten en Open Source

In december heb ik al aangekondigd dat het dit keer niet over technische details zou gaan, maar dat dit een opinie stuk zou worden. Het is dus zeer goed mogelijk dat u het absoluut niet met mij eens bent. Dit stuk gaat over verschillende zaken uit verschillende delen van de industrie, maar die hebben in feite zeer veel met elkaar te maken.
De stelling in deze zal zijn: Open Source is een keuze die de keuzemogelijkheden vergroot, terwijl de keuze voor een standaard die gesteld is door een enkel bedrijf of door een conglomeraat van bedrijven, de keuze mogelijkheden juist beperken of zelfs geheel onmogelijk maken.
Laat ik maar meteen met de deur, en een voorbeeld, in huis vallen. Zoals u misschien weet, heeft iedereen het recht om voor eigen gebruik een copie te maken van producten die u koopt. Dit geldt voor boeken, muziek cd's, maar ook voor data cd's. De regels voor data cd's zijn in deze al enigszins onduidelijk, neem als voorbeeld maar eens een computerspel op cd en probeer dat te copieren.... Dit is omdat men in een land als de VS een uitzonderingswet heeft voor digitale media, geheten de "Digital Millenium Copyright Act" (zie voor meer hierover ook de pagina van N. Ferguson). Echter, volgens Europese wetgeving mag u nog steeds van alles een copie maken voor eigen gebruik, het is daarom ook des te verbazingwekkender dat geen enkele consumentenorganisatie hiertegen een procedure is begonnen!
Deze "apathische houding" zou de zaak nog wel eens snel kunnen verergeren: Ook op audio-gebied begint het concept "beveiliging" nu door te dringen. Er komen op dit moment steeds meer audio cd's op de markt die beveiligd zijn tegen afspelen in cdrom spelers (dus: afspelen in de pc). Hiermee wil men het maken van roofcopieen met behulp van de cdbrander tegen gaan. Dit is niet alleen een schending van uw rechten als consument, u kunt immers geen copie voor eigen gebruik meer maken, maar het heeft ook nog eens als vervelend bij-effect dat veel gewone audio cdspelers deze cd's niet eens kunnen afspelen! Dit is weer eens zo'n geval van een middel dat erger is dan de kwaal, en wat vervelender is voor de fabrikant: dit zou juist wel eens een averechts effect kunnen hebben, immers om naar je gekochte cd te luisteren, zal je wel een copie moeten maken!
En dan nu een overstap naar de digitale wereld. Ook hier speelt hetzelfde probleem: de fabrikant probeert z'n product te beschermen door het te beveiligen en zo min mogelijk te vertellen over hoe z'n product werkt. De problemen die hierdoor ontstaan voor u, de consument mogen duidelijk zijn: U kunt uw net gekochte product niet aan de praat krijgen door de strikte beveiliging en u kunt geen copie voor eigen gebruik maken! En dan het probleem als u het door u gekochte product wel geinstalleerd hebt, maar het steeds direct bij het opstarten of bij het gebruik van die scanner of muis weer vastloopt. Denk niet dat u veel gedaan krijgt van de fabrikant, immers daarvoor zouden ze veel te veel van de structuur van hun product moeten prijsgeven en daar doen ze liever niet aan. U zult als "oplossing" in dit soort gevallen dan ook een respons krijgen in de trant van: "u kunt maar beter een andere scanner kopen". Maar dat is natuurlijk geen oplossing, dat is u, als consument met de rommel laten zitten.
Dit type probleem is in de wereld van het besturings systeem al langer aan de gang. Een voorbeeld hiervan, wat niet direct voor u als consument geldt, maar bijvoorbeeld wel voor de systeembeheerder bij u op de zaak (als u er een heeft, een systeembeheerder), is dat het voor hem vrijwel onmogelijk is om een apparaat dat niet-Microsoft gelieerd is te koppelen aan uw bedrijfsnetwerk dat volledig op Microsoft producten draait. En in het geval zoals zich op dit moment voordoet dat toch veel bedrijven willen overstappen naar een ander besturingssysteem, omdat ze geen Windows XP willen, blijkt dat vrijwel onmogelijk zonder in een keer het gehele systeem om te gooien. En dat is dan ook de reden dat veel bedrijven uiteindelijk toch maar zullen overstappen op Windows XP. En zo kan Microsoft z'n marktaandeel behouden... wat zegt u? Oneigenlijk en niet ethisch? Dat klopt, maar het moge duidelijk zijn dat niemand hier iets aan doet!!! Kunt u er zelf iets aan doen? Natuurlijk! Stap over op een besturingssysteem van een ander, zowel thuis als op het werk.
En dan is er in het geval van Microsoft nog het probleem "virus". Het is inderdaad allemaal waar: De Microsoft software, beheerst het grootste deel van de markt, in de klasse besturingssystemen zelfs meer dan 95%. Dus als je een destructief virus wilt schrijven, dan kan je het beste een virus maken dat een Microsoft product gebruikt om zich te verspreiden. En dan is er nog een bijkomend probleem: Er zitten zoveel gaten in de besturingssystemen dat het haast ondoenlijk is voor het bedrijf om alle gaten te dichten, daarom kan het gebeuren dat sommige gaten meer dan een half jaar of langer bekend zijn voordat Microsoft er een fix voor heeft. En dan is het nog maar de vraag of de gebruikers deze fixes ook op hun computer zetten.... Veel kwalijker is het echter dat, onder andere Microsoft, wil voorkomen dat mensen op de hoogte zijn van dit soort lekken, Microsoft en consorten proberen verspreiding van kennis over veiligheidslekken te voorkomen, onder andere door wetgeving (DMCA en opvolger zie ook hiervoor N. Ferguson, maar ook www.theregister.co.uk over de bevindingen van de FBI omtrent Microsoft producten). Het gevolg hiervan is niet dat de gaten in de systemen zich niet voordoen en ook niet dat ze niet misbruikt worden door kwaadwillende individuen, maar alleen dat u zich niet kan wapenen tegen dit soort indringers.

Waarom is Open Source dan wel een oplossing voor al dit soort problemen? Om te beginnen met het probleem "virus": Er bestaan er weinig voor Open Source systemen, dus dat zal, als het marktaandeel van Open Source toeneemt, ook toenemen. Het zal echter NOOIT zover komen als nu met Microsoft het geval is. Waarom niet? Omdat Open Source systemen zoals Linux van de grond af aan al veel veiliger zijn opgebouwd. Ook het probleem met veiligheidslekken is onder bijvoorbeeld Linux vele malen kleiner, doordat het systeem veel strikter omgaat met gebruikersrechten en niet zomaar iedereen binnenlaat. Bovendien is bij Open Source software (de naam zegt het al) de brontekst beschikbaar voor iedereen, dus als er een veiligheidsgat gevonden en gepubliceerd wordt, is er over het algemeen binnen 4 uur al een fix voor dat probleem.
Wat zegt u? Een helpdesk? Nee, inderdaad, een Open Source systeem bestaat uit verschillende onderdelen en heeft geen helpdesk, maar als u een distributie koopt bij een bedrijf als Red Hat of Mandrake, dan krijgt u, in het geval van Mandrake 60 dagen telefonische en e-mail ondersteuning bij het standaard pakket, wilt u meer? Dat kan, dat kunt u gewoon bijkopen. Tevens hebben vrijwel alle Open Source projecten een eigen website met informatie over het betreffende product en daar kan je vrijwel altijd ook terecht met je vragen en problemen. Dus wat betreft ondersteuning is het met Open Source echt niet slecht gesteld. Het enige dat een probleem zou kunnen opleveren is het feit dat domweg niet alle hardware ook ondersteund wordt onder Linux, maar die situatie is intussen al snel aan het veranderen. Bovendien hoef je een distributie als je hem koopt, maar een maal te kopen en daarna mag je het net zo vaak gebruiken, copieren, installeren als je maar wilt!
Waarom betekent Open Source keus? Omdat het niets oplegt. De keuze in distributie, type grafische schil, soort te gebruiken programma enz. Is allemaal vrij! De broncode is ook beschikbaar, dus als je meent dat je iets gevonden hebt, maar dat het beter kan, dan kan je het aanpassen aan je eigen wensen. En tenslotte: Open Source werkt met internationale afspraken, afspraken die gemaakt zijn en bekend zijn als omschreven "ISO-normen", en daar houden ze zich aan, dus ze zijn volledig compatible met andere programma's die zich aan de norm houden. Wat zegt u? Uw Internet Explorer geeft een pagina wel goed weer en een andere browser niet? Dat kan kloppen, Microsoft houdt zich namelijk zeer vaak niet aan de ISO normen, maar "verbouwt" dezen zodanig dat alleen Microsoft producten er mee om kunnen gaan. Om kort te gaan, wilt u echte keuze hebben? Dan moet u zelf ook keuzes maken! Dit stuk is gebaseerd op feiten, maar de conclusie is een mening, en de mening van de schrijver dezes is dan ook dat wij, als consumenten, fabrikanten duidelijk moeten maken dat wij degenen zijn die hier vertellen wat we wel en niet willen hebben en niet de fabrikanten.
Tenslotte nog even een opmerking over het volgende: Het Europese parlement is op dit moment bezig met de vraag of software gepatenteerd mag worden. Bedrijven zouden dat graag zien, maar zoals in de VS als is gebleken, waar software patenten zijn toegestaan, kan dit leiden tot zeer vreemde situaties waar bedrijven elkaar vervolgen voor de vraag wie de rechten heeft van een bepaald concept. Dit leidt niet tot innovatie, maar tot pogingen om zoveel mogelijk geld te maken met ideeen die een bedrijf als eerste weet te laten patenteren. Een bijkomend probleem is dat hierdoor de concepten achter de Open Source software wel eens in een klap gepatenteerd zouden kunnen worden door een bedrijf, waardoor het gegeven Open Source dus ineens niet meer bestaat! Velen menen dus dat het software patent geen goede zaak is en daarom zijn ze een actie begonnen. Bent u het met ze eens, of wilt u hier meer over weten? Kijk dan op http://petition.eurolinux.org.

Reacties zijn van harte welkom, ons e-mail adres: info@passys.nlhome